"La llengua catalana a Mallorca", reeditat pel Consell de Mallorca.El Consell de Mallorca reedita el llibre "La llengua catalana a Mallorca, propostes per a l’ús públic", en resposta a la demanda existent
La Direcció Insular de Política Lingüística, a través del Departament de Cultura i Patrimoni, ha publicat la segona edició —revisada— del llibre "La llengua catalana a Mallorca, propostes per a l’ús públic", els autors de la qual són Antoni I. Alomar, Gabriel Bibiloni, Jaume Corbera i Joan Melià.

Amb aquesta reedició es pretén satisfer la important demanda que fan d’aquest títol tant professionals de diversos àmbits de la comunicació com estudiants universitaris o fins i tot institucions, ja que la primera edició, de l’any 1999, està exhaurida. Les persones que estiguin interessades a adquirir-lo el trobaran a la venda a les llibreries de l’illa.

Així, doncs, es posa de nou a l’abast de les persones que, per la seva professió o activitat, fan habitualment actes de parla en àmbits públics una eina per millorar la qualitat lingüística dels texts que produeixen. El llibre tracta aspectes com les funcions i les característiques de la llengua estàndard; les incorreccions més freqüents que es fan en l’ús de la llengua, tant en els registres formals com en els col·loquials (vocalisme, consonantisme, ús de preposicions i conjuncions, lèxic...); aspectes diversos de la llengua formal... En definitiva, no es tracta d’una gramàtica, sinó d’un material complementari útil per resoldre qüestions lingüístiques relacionades amb les actuacions orals públiques a Mallorca, i que proporciona les pautes per oferir un model lingüístic adequat i correcte, propi d’una llengua normalitzada.