Subvencions per a la dinamització lingüística als ajuntaments

El Consell de Mallorca subvenciona amb 90.000 euros els projectes de dinamització lingüística de set ajuntaments de l’illa
Durant l'exercici pressupostari de 2008, la Direcció Insular de Política Lingüística ha destinat un total de 90.000 € per subvencionar projectes de dinamització lingüística als municipis, quantitat distribuïda en dues modalitats: 54.000 € per a la modalitat A (ajuntaments de més de 10.000 habitants) i 36.000 € per a la modalitat B (ajuntaments de menys de 10.000 habitants). Com preveien les bases, en la modalitat A s’han subvencionat les tres sol·licituds amb major puntuació, i en la modalitat B, les quatre que han obtingut més punts.

Passat el termini de presentació de sol·licituds, que finalitzà dia 5 de juny, els ajuntaments que presentaren projectes foren 16. En la valoració, s’ha tengut en compte l’interès i la qualitat del projecte, el percentatge del pressupost que l’ajuntament dedica a política lingüística, el nombre d’habitants del municipi i la suma dels percentatges de població no nascuda a les Illes Balears (altres comunitats autònomes i estranger). Els ajuntaments als quals s’ha concedit subvenció en la modalitat A són Alcúdia, Capdepera i Son Servera; en la modalitat B, Artà, Esporles, Porreres i Binissalem.

Aquests ajuts contribuiran a la realització d’activitats diverses que els municipis han programat a fi de fomentar el coneixement i l’ús social de la llengua pròpia de la nostra comunitat: campanyes per augmentar la presència del català en els sectors del comerç, la restauració i el turisme; activitats d’acolliment lingüístic als nouvinguts i foment de la cohesió social, com el voluntariat lingüístic o cursos de cuina mallorquina en català per a residents no catalanoparlants; cursos per a adults, punts d’autoaprenentatge i elaboració de material didàctic; cinema en català i un programa de ràdio de contingut lingüístic; enquestes d’anàlisi de l’ús del català, concursos literaris...

Entre els objectius del Pla de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca hi ha el foment del coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb els ajuntaments de Mallorca. Per aquest motiu, una de les noves accions de la Direcció Insular de Política Lingüística durant l’any 2008 ha estat la creació d’aquesta línia d’ajuts a les corporacions locals, conscients de la dificultat que tenen molts dels ajuntaments de la nostra illa a l’hora de realitzar accions que incideixin en l’extensió del català en els diferents àmbits de la vida quotidiana i amb la intenció de proporcionar-los un finançament addicional per realitzar campanyes de dinamització.

La Direcció Insular valora positivament els resultats d’aquesta convocatòria i té la voluntat de donar-li continuïtat el 2009.