El Consell dóna suport a galeristes i artistes illencs

El Departament de Cultura i Patrimoni mantén convenis amb l’Associació Independent de Galeries de les Illes Balears (AIGAB) i l’Associació Art Palma per contribuir al finançament de l’activitat d’aquestes dues entitats
Durant l’exercici pressupostari de 2008, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca ha destinat un total de 73.000 euros al finançament de l’AIGAB mitjançant el conveni que es renova anualment. A més, i també amb un conveni anual, el Consell col·labora amb l’Associació Art Palma, amb un total de 30.000 euros.

Enguany, el Departament de Cultura i Patrimoni ha reforçat la seva proposta per a la Nit de l’Art, contribuint amb Art Palma amb 6.000 euros, que s’han destinat al finançament de bosses de promoció. A més, la Nit de l’Art al Centre Cultural La Misericòrdia ha comptat amb un pressupost total de 18.000 euros, destinats a l’organització i execució de les mostres presentades ahir i que s’inauguraran avui a les 19.30 h. També s’han destinat prop de 6.000 euros a despeses de difusió.

L’exposició que es veurà a la Capella és la col·lectiva anomenada Noves Presències, al jardí romandrà ubicada l’escultura “Bon Pastor” de l’artista Joan Oliver i a la sala del pati de La Misericòrdia, una mostra organitzada pel Consell en col·laboració amb els galeristes i artistes de la part forana. Aquests dos darrers projectes s’estrenen enguany amb la dotzena Nit de l’Art i porten per títol “Art Forana” i “Projecte autor” respectivament.

A banda del que hem esmentat, el Departament de Cultura i Patrimoni ha finançat l’edició del catàleg “Noves presències 2008”, que a partir d’aquesta nit es trobarà a disposició del públic. A més a més, la Direcció Insular de Cultura ha volgut tornar al plantejament inicial del projecte “Noves presències” i ha adquirit una obra de cada una de les exposicions perquè passi a formar part del fons artístic de la institució, la qual cosa suposa reforçar aquest projecte i continuar amb el suport institucional que el Consell dóna a artistes i galeristes. S’han invertit 30.000 euros per adquirir les obres d’aquests artistes.

Per al 2009, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca preveu augmentar el pressupost per a les dues associacions de galeristes d’art en 2.000 euros respectivament.

Quant a l’evolució pressupostària, cal dir que l’AIGAB comptava al 2004 amb 62.000 euros del Consell de Mallorca i, al 2009, aquesta quantia serà de 75.000 euros. El 2005 i el 2006, el finançament per part del Consell a aquesta associació es mantingué en 66.000 euros. El 2007, augmentà a 72.000 i, el 2008, ha estat de 73.000 euros.

Pel que fa als convenis signats amb l’Associació Art Palma, al 2004 el Consell de Mallorca hi invertí 12.000 euros, i, al 2005, aquesta quantia augmentà fins als 20.000. El 2006, Art Palma comptà amb 25.000 euros, que, al 2007, es convertiran en 30.000. Al 2009, el Consell preveu destinar a Art Palma un total de 32.000 euros.