SONOPALMA 2008 entra en la fase final!

FASE FINAL

SONOPALMA 2008

Divendres, 19 DE DESEMBRE

6 FINALISTES + LAGARTIJA NICK (grup convidat)Dissabte, 20 DE DESEMBRE

6 FINALISTES + LA CASA AZUL + INVASORES DE MARTE (grups convidats)A partir de les 20 hores

PISTA PATRONAT-LLEVANT

*Carrer Montevideo (A 50 mtrs d'Oficina de Tràfic - darrera IB3 ràdio)Inscripcio fins el 10 de desembre al Centre d’Informació Jove (CIJ), carrer de la

Ferreria, 11-13, baixos, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.

Mes informació http://cij.palmademallorca.es

Telefon 971 725 501

BASES PER A LA SELECCIÓ DE MAQUETES DELS GRUPS QUE PARTICIPARAN

AL CONCURS SONOPALMA 2008 (SP08) DE L’AJUNTAMENT DE PALMALa Regidoria d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Palma organitza el concurs SONOPALMA- 2008 (SP08) amb la finalitat que les formacions musicals que comencen disposin d’un espai de trobada i d’un mitjà de promoció de la seva feina. Aquest concurs permetrà conèixer la realitat actual i les necessitats dels col·lectius de joves que fan música, potenciarà la creació de noves formacions i consolidarà les ja existents, mitjançant la promoció dels grups participants dins l’àmbit cultural de la nostra ciutat i Comunitat Autònoma, alhora que els donarà una projecció exterior.1. INSCRIPCIÓ

Es poden inscriure a l’SP08 de l’Ajuntament de Palma tots els grups o els solistes de música

moderna en tots els seus estils. Les condicions per inscriure-s’hi són:1. S’han de presentar dos temes originals, amb lletra i música. Els temes presentats no poden

durar més de sis minuts ni menys d’un i s’han de presentar en una maqueta en format de CD que permeti una bona qualitat d’audició.2. Els dos temes originals que els grups enregistrin han de ser els mateixos per a la fase final del

concurs. El grup pot afegir a l’espai de temps atorgat per tocar en directe els temes que consideri

convenients, amb els mateixos requisits que els presentats a concurs i que s’especifiquen al punt anterior.3. Els grups no poden tenir editat cap disc amb segells independents (sense incloure-hi els

enregistraments d’autoproducció) o per multinacionals.4. Els grups que es presenten no poden canviar de components durant aquesta edició. Si és el cas, s’ha de comunicar el canvi amb antelació a l’inici de la fase final, i justificar-ne el motius. Els components no poden pertànyer a més d’un grup inscrit al concurs.

La inscripció es pot fer fins dia 10 de desembre al Centre d’Informació Jove (CIJ), c. de la

Ferreria, 11-13, baixos, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.Per formalitzar la inscripció cal:

- Presentar una foto recent del grup.

- Presentar un breu historial del grup.

- Emplenar el full d’inscripció.

- Presentar una maqueta en les condicions abans esmentades.Un cop formalitzada la inscripció se n’entregarà un resguard.

Les maquetes, si no són preseleccionades per a les finals, es poden retirar al Centre d’Informació Jove (CIJ) entre el 12 i el 16 de gener presentant el resguard d’inscripció.

Les maquetes que no es recullin seran destruïdes.2. PRESELECCIÓ

Per a la fase de preselecció, l’executiu de govern de l’Àrea de Joventut i Esports designarà un

jurat, compost per coneguts professionals de l’àmbit musical, que tindrà com a màxim 10

membres, dels quals almenys la meitat més un ha de puntuar les audicions de maquetes.

Cada membre del jurat puntuarà de l’1 al 10 la maqueta de cada grup. Els 12 grups que obtinguin més puntuació passaran automàticament a les finals.3. CONCERTS FINALS

Els 12 grups que s’hagin classificat es distribuiran en dos concerts, que es faran en directe els dies19 i 20 de desembre. Per sorteig es designarà el dia i l’ordre d’actuació de cada grup.El temps de durada de la intervenció no excedirà mai dels 20 minuts i s’hauran d’interpretar el dos temes presentats a la maqueta.Per a totes aquestes proves els músics hauran de dur els seus instruments, llevat de la bateria.

Per a aquesta fase es designarà un jurat especial, compost per representants de cases discogràfiques i per reconeguts experts musicals de tot l’Estat espanyol, i al qual també

participaran membres del jurat de preselecció.

Quan s’hagin realitzat totes les actuacions corresponents a les finals s’atorgaran un primer, un

segon i un tercer premis als tres grups més ben classificats segons la puntuació obtinguda.

Totes les decisions preses per ambdós jurats, tant a la fase de preselecció com als concerts finals, són inapel·lables. També disposaran de la facultat d’interpretar aquestes Bases i suplir-ne

qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva pròpia finalitat.4. PREMIS

Els premis són els següents:

1r PREMI - Enregistrament i edició d’un disc amb el segell Subterfuge Records. Aquest segell ofereix al guanyador un contracte d’edició i management, a més de fer-se càrrec de la seva promoció.

Dues actuacions remunerades a esdeveniments musicals (Festes de Sant Sebastià i

Fira del Disc de Mallorca) + Gira a nivell nacional, o una sèrie de quatre concerts per diferents comunitats autònomes.2n PREMI - Material de música i so per un import de 1.200 € .3r PREMI - Material de música i so per un import de 800 € .Premi al primer classificat inscrit a la Borsa de Grups de Palma: actuació remunerada en el

marc d’algun dels concerts que es realitzen durant la temporada d’estiu a Mallorca.Tots els premis es comunicaran el dia de la final i no podran ser compartits ni declarats deserts.

El simple fet de presentar la sol·licitud per participar al Concurs SP08 suposa l’acceptació d’aquestes Bases.Palma, 27 de novembre de 2008