Catalina Carrasco guanya la primera convocatria de Nous Creadors del Teatre Principal

La coreògrafa Catalina Carrasco ha guanyat la convocatòria d’Ajuts a projectes escènics de Nous Creadors que la Fundació Teatre Principal de Palma havia convocat per primera vegada.

La comissió avaluadora va decidir atorgar aquest ajut al projecte “Subtalk” de la coreògrafa Catalina Carrasco i ho va fer per que aquest projecte “presenta una exploració de nous llenguatges i estètiques escèniques d’interacció i hibridació entre el teatre i la dansa, així com la incorporació de noves tecnologies al món de l’espectacle. A més, es considera un projecte que també s’inscriu per la seva temàtica dins la dinàmica social i cultural de les Illes Balears des d’una perspectiva escènica que comporta un alt grau d’innovació artística”.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la Fundació Teatre Principal de Palma s’ha compromès, així, a produir o coproduir en el termini d’un màxim de dos anys l’espectacle “Subtalk” presentat per Catalina Carrasco Jover.