El Consell de Mallorca subvenciona amb quasi 300.000 euros la participació del jovent a la vida sociocultural de Mallorca.

El Departament de Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca ha atorgat ja 294.613,35 euros en concepte d’ajudes a programes, iniciatives o activitats adreçades als joves dels diferents municipis de Mallorca.

El principal objectiu d’aquest Departament, i més concretament de la direcció insular de joventut, és impulsar activitats i iniciatives que arribin als joves des de tots els àmbits, que n’afavoreixin la participació social i en fomentin el desenvolupament com a ciutadans de ple dret.

En aquest sentit, enguany s’ha volgut donar una especial rellevància a les partides destinades a donar un major suport als ajuntaments i a les associacions que promouen actuacions relacionades amb els joves.

Pel que als 294.613,35 euros que ja s’han atorgat en subvencions, els hem de dividir en dues línies principals de convocatòries, una adreçada a les associacions i l’altra als ajuntaments:

-Convocatòria de subvencions per a programes, iniciatives i activitats socials i culturals adreçades als joves i promogudes per entitats i associacions sense ànim de lucre. En aquest apartat s’han subvencionat 47 dels 55 projectes que s’han rebut. En total han estat presentats per 35 entitats i ha suposat una inversió, per part de la direcció insular de joventut, de 79.649,58 euros.
-Convocatòria de subvencions per a les entitats de l’administració local adreçades a la joventut per aquest any 2008:
-Activitats culturals, socioculturals i de dinamització social, així com nous processos associatius adreçats als joves d’entre 14 i 29 anys. En aquest cas s’han subvencionat 39 projectes presentats per 33 municipis de Mallorca, amb un cost total de 119.964,84 euros.
-Creació, dotació i millora d’equipaments culturals i socioculturals adreçats a aquesta mateix col·lectiu d’entre 14 i 29 anys. Un total de 31 municipis illencs s’han presentat a aquesta convocatòria amb un total de 32 projectes, la qual cosa ha suposat una subvenció total de 94.998,93 euros.

Amb aquestes convocatòries de subvencions, des del Departament de Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca es vol afavorir tant l’associacionisme dels joves com la creació, per part de les entitats i les administracions, de noves iniciatives i actuacions que donin resposta a les seves inquietuds.