ajudes al Circuit de Música Jove 2008


El Consell Executiu ha aprovat les ajudes al Circuit per valor de 80.000 euros. Des del Departament de Joventut i Igualtat s’han subvencionat 85 actuacions de grups illencs en el marc d’aquest programa.
El Consell Executiu ha aprovat avui la relació de subvencions que la Direcció Insular de Joventut destina als ajuntaments i les associacions sense ànim de lucre en el marc del programa Circuit de Música Jove 2008. Concretament enguany s’hi han destinat 80.000 euros: 46.800 euros per a ajuntaments i 33.200 per a associacions sense ànim de lucre.

El Circuit de Música Jove és un programa creat amb l’objectiu de promocionar els grups i solistes joves de Mallorca i facilitar-ne la contractació a les administracions locals i les entitats associatives sense ànim de lucre. Concretament, la Direcció Insular de Joventut obre una borsa de solistes que no tenguin més de 30 anys i grups amb una mitjana d’edat màxima, també, de 30. Cadascun d’ells grava un tema en un CD de presentació que es distribueix entre els ajuntaments i les associacions que ho demanin. D’aquesta manera, els responsables poden triar el grup o solista que vulguin contractar per actuar en un concert subvencionat, en part, per la Direcció Insular de Joventut.

Els 80.000 euros destinats enguany pel Departament de Joventut i Igualtat al Circuit de Música Jove han suposat la contractació de 85 actuacions de grups novells de Mallorca, davant de les 68 de l’any passat. 56 de les actuacions han estat sol·licitades per 25 ajuntaments, mentre que 12 entitats sense ànim de lucre han demanat les 29 restants.

Pel que fa als grups, dels 30 que s’havien inscrit al Circuit de Música Jove se n’han contractat 19 en diferents ocasions. Els més demanats han estat Baix ‘n ‘Nicotina, amb un total de 15 actuacions, Grollers de Sa Factoria, amb 11, i Oprimits i Barrumbada amb 9 cada un.