L'educació dels infants a la família i a l'escola.


Joan Lladonet
D’un pare, d’un mestre.
L'educació dels infants a la família i a l'escola.

El llibre del què us parlem avui, publicat per l'Editorial Moll a la col·lecció La Finestra, és un compendi de reflexions sobre l'educació des de dues perspectives globals: el món de la família i el món de l'escola; i agrupades a l'entorn de deu temes d'educació (d'educació en general, d'educació a la família, a l'escola, de les relacions família i escola, de maltractaments, de disciplina, de sexualitat, de drogues i d'alcohol, de deures escolars, de l'escola pública i les reformes educatives). Qualsevol persona que vulgui aturarse a reflexionar sobre què és educar i des de quines bases i criteris pot fer-ho -tant si és un pare, una mare, un mestre, una educadora, o un futur mestre- hi trobarà el seu nivell de lectura, el tema que l'atrapi. Amb un llenguatge planer i clar, entenedor, a vegades contundent, l'autor es defineix i ens ajuda a definir-nos, resol alguns dubtes i en planteja d'altres per mantenir viu el debat sobre l'educació i el compromís amb la realitat que ens envolta. Perquè «educar és formar persones que siguin capaces de viure en el món que els ha correspost, que estiguin preparades per ser felices, que sàpiguen divertir-se, que siguin crítiques en totes les situacions i fets que passin al seu voltant o en llocs més llunyans, que tenguin la capacitat de transformar aquest món per millorar-lo…»

Joan Lladonet ha dedicat tota la seva vida a l'ensenyament. Es podria dir que ho ha fet a totes les edats, ja que ha tengut alumnes de primària, de secundària i adults. I coneix també l'organització escolar, perquè en algun dels centres on ha estat ha alternat els càrrecs de tutor, cap d'estudis i director. Ha elaborat material didàctic per a l'ensenyament del català per a l'alumnat i per al professorat, integrant primer el grup de treball de l'ICE-CENC i després el Seminari de Català de l'ICE de la UIB. També ha coordinat grups de treball a l'OCB. Per aquesta tasca ha obtingut, juntament amb els altres membres del Seminari, els premis Baldiri Reixach i l'Emili Darder. També ha rebut un reconeixement de mèrits en els premis 31 de desembre de l'OCB per la seva tasca de normalització lingüística a l'escola.

Format: 21 x 15 cm Pàgines: 264 Distribució: 1-10-08 Preu: 12 Eur (Iva inclòs).