Dimonis de Ses Salines. Colla Maria Enganxa.

Con motivo de las fiestas de San Bartolomé de Ses Salines, ayer por la noche se presentó ante un centenar de personas, en la Iglesia Vieja del municipio, el libro “Dimonis de Ses Salines. Colla Maria Engancha”.
El libro, del artista Horacio Sapere, ha contado con el apoyo del Departamento de Presidencia del Consejo de Mallorca. Su responsable, Cosme Bonet, que asistió a la presentación del libro, destacó el apoyo que el Consejo da a iniciativas como esta, un libro que contribuye a difundir la cultura popular de Mallorca. Bonet también alabó el trabajo de grupo de la Colla "Maria Engancha" así como l’originalidad e inspiración de los vestidos y máscaras de los demonios realizados por el artista Sapere.
En la presentación del libro, en la cual también participaron el alcalde de Ses Salines, Sebastià Bruguera, el catedrático de cultura popular de la UIB, Felip Munar y el propio artista Horacio Sapere, se destacó que “Dimonis de Ses Salines. Colla Maria Engancha” es un libro que cuenta el proceso creativo de los diseños de los demonios de Ses Salines así como historias e informaciones relativas tanto de la cultura popular mallorquina en referencia a los demonios como del propio municipio de Ses Salines.
El libro es fruto de la colaboración entre el grupo local, la "colla" Maria Engancha, el artista Sapere, diseñador de los vestidos y máscaras de los demonios y del Departamento de Presidencia del Consejo de Mallorca.
Amb motiu de les festes de Sant Bartomeu de Ses Salines, ahir vespre es va presentar davant un centenar de persones, a l’Església Vella del municipi, el llibre “ Dimonis de Ses Salines. Colla Maria Enganxa”.


El llibre, de l’artista Horacio Sapere, ha comptat amb el suport del Departament de Presidència del Consell de Mallorca. El seu responsable, Cosme Bonet, que va assistir a la presentació del llibre, va destacar el suport que el Consell dóna a iniciatives com aquesta, un llibre que contribueix a difondre la cultura popular de Mallorca. Bonet també va lloar la feina de grup de la Colla "Maria Enganxa" així com l’originalitat i inspiració dels vestits i màscares dels dimonis realitzats per l’artista Sapere.


A la presentació del llibre, en la qual també varen participar el batle de Ses Salines, Sebastià Bruguera, el catedràtic de cultura popular de la UIB, Felip Munar i el propi artista Horacio Sapere, es va destacar que “Dimonis de Ses Salines. Colla Maria Enganxa” és un llibre que conta el procés creatiu dels dissenys dels dimonis de Ses Salines així com històries i informacions relatives tant de la cultura popular mallorquina en referència als dimonis com del propi municipi de Ses Salines.


El llibre és fruit de la col·laboració entre el grup local, la Colla Maria Enganxa, l’artista Sapere, dissenyador dels vestits i màscares dels dimonis i del Departament de Presidència del Consell de Mallorca.
Font: Consell de Mallorca.